GALERIA OBRAZÓW

Niewielka selekcja obrazów drugiej tury 
Small sample of paintings - part 2!

Poniżej przedstawiamy zaledwie kilkanaście obrazów z setek otrzymanych.
Below are some of the hundreds received paintings 

Galeria WSZYSTKICH obrazów na koniec 2023 roku!
All 600 will be shown here by the end of 2023!